بیمه مسئولیت چیست ؟

بیمه مسئولیت مدنی چیست

 

بیمه مسئولیت و پوشش‌های آن را بشناسیم

بیمه مسئولیت مدنی چیست ؟

با عنایت به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و مندرج در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی برای دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
بنابراین با توجه به این موضوع قانونی، بیمه نمودن مسئولیت خود و پرداخت خسارات احتمالی وارده به دیگران امری است که متناسب با هر فعالیت، شغل یا حرفه ای می بایست توسط اشخاص تهیه شده تا هزینه‌های خسارت احتمالی به افراد از این طریق پرداخت شود.

چرا باید بیمه مسئولیت انجام دهیم؟

از آنجائیکه قانون مسئولیت مدنی برای هر شخص الزام آور است و در صورت وارد نمودن زیان به دیگران می بایست جبران شود، لیکن خرید بیمه نامه‌ای به منظور جبران هزینه‌ها و خسارت‌های وارده از طرف عامل حادثه به شرط آنکه از روی عمد نباشد، اقدامی هوشمندانه است تا مانند بسیاری بیمه نامه‌های دیگر از قبیل بیمه بدنه خودرو، بیمه آتش سوزی، بیمه درمان تکمیلی و غیره خسارات و هزینه‌های وارده، به شرکت بیمه گر منتقل شده تا جایگزین پرداخت خسارت از سوی بیمه گذار باشد.

انواع بیمه مسئولیت کدام است؟

بیمه نامه مسئولیت مدنی به دنبال آن است که هرگاه شخصی بواسطه اقدامی، منجر به وارد نمودن زیان به سایرین گردد را از سوی مسبب حادثه یا همان بیمه گذار جبران نماید، بدیهی است گستره چنین بیمه نامه‌ای بسیار زیاد بوده و طیف وسیعی از اقدامات شخصی، حرفه ای و یا شهروندی افراد را پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای بر اساس تخصص و مسئولیت‌های ناشی از آن طراحی شده و اگر بواسطه اقدام تخصصی شخص بیمه گذار (مسبب حادثه) زیانی به شخص دیگری وارد شود، می‌بایست خسارت زیاندیده را پیداخت نماید.

بیمه مسئولیت کارفرما:

کارفرما به واسطه اقدامی که در مسئولیت و وظیفه او بود، مسئول زیان وارده به اشخاص یا اشیاء می‌باشد، که بسته به نوع فعالیت می‌تواند بیمه نامه‌های مختلفی را خریداری نماید.

 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمان
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدیران:

مدیران و صاحبین کسب و کارها بواسطه فعالیتی که انجام می‌دهند، احتمال وارد نمودن زیان مالی یا جانی به دیگران برایشان موضوعی اجتناب ناپذیر بوده که از تنوع بسیار زیادی برخوردار است.

 • بیمه مسئولیت مدیران ساختمان
 • بیمه مسئولیت مدیران مهدهای کودک
 • بیمه مسئولیت مدیران باشگاه‌های ورزشی
 • بیمه مسئولیت مدیران رستوران‌ها
 • بیمه مسئولیت مدیران امکان تفریحی

دیه چیست و از نظر اسلام چگونه است؟

دیه از نظر اسلام، دیه یا همان خون بها است که بر اساس آن پول یا مالی است که به دلیل کشتن یک انسان یا ایجاد آسیبی که منجر به نقص عضو شخصی شود می بایست توسط مسبب آن به شخص صدمه دیده یا بازماندگان وی پرداخت شود.

میزان دیه چگونه مشخص می شود؟

میزان دیه در هر سال توسط شارع یا همان دادگاه تعیین می شود، که میزان دیه در دین مبین اسلام برای مرد و زن مسلمان، مردان و زنان سایر ادیان آسمانی متفاوت است.
دیه از نظر اسلام به دو بخش تقسیم می شود، دیه ماه حرام و دیه ماه عادی که در ماه‌های مربوط به آن مبلغ دیه متفاوت خواهد بود.
هدف از تفکیک ماه عادی و ماه حرام در اسلام، ایجاد آرامش و امنیت برای افراد است که در گذشته قصد حج یا تجارت داشته‌اند که بتوانند با آسودگی به آن بپردازند.

ماه‌های حرام کدامند؟

در اسلام ماه‌هایی که در آن جنگ به جز دفاع، کنار گذاشته می شود را ماه حرام می گویند. ماه‌های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم جزء ماه‌های حرام محسوب شده و مبلغ دیه در آن ماه‌ها بیشتر می باشد.

ماه‌های عادی کدامند؟

کلیه ماه‌های سال به غیر از ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم، جزء ماه‌های عادی بوده و میزان دیه آن ماه‌ها کمتر از ماه‌های حرام می باشد.

از آنجائیکه مبلغ دیه در ماه عادی و حرام با یکدیگر متفاوت بوده و در هر سال شمسی این مبلغ تغییر می کند، در بیمه نامه مسئولیت نیز می بایست مبلغ دیه را در هر سال تعیین نمود تا در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا نقص عضو دیه قانونی آن سال مطابق قانون، عیناً پرداخت گردد.

بیمه گر در بیمه مسئولیت دیه فوت یا دیه نقص عضو را به جایگزینی بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.

در بیمه مسئولیت می بایست حداقل و حداکثر دیه قابل پرداخت توسط بیمه گذار تعیین گردد، بدین منظور مرسوم است مبلغ دیه برای ماه‌های عادی و حرام معادل دیه همان سال و حداکثر دیه را معادل دیه ماه حرام در نظر گرفته شود، تا در صورت بروز فوت، کل مبلغ توسط بیمه گر پرداخت شده و نیازی به پرداخت هیچ مبلغی توسط بیمه گذار نباشد.

حداقل دیه فوت یا نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه: معادل دیه ماه عادی

حداکثر دیه فوت یا نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه: معادل دیه ماه حرام

میزان دیه در سال ۱۳۹۸ چقدر است؟

 • میزان دیه ماه‌های حرام در سال ۱۳۹۸، معادل ۳۶۰ میلیون تومان است.
 • میزان دیه ماه‌های عادی در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۷۰ میلیون تومان است.

کدام بیمه مسئولیت برای من مناسب است؟

از آنجائیکه تعداد رشته های بیمه مسئولیت زیاد بوده و بسیاری از آنها نقاط تلاقی مشترکی دارند، لیکن هر شخص می بایست بهترین و دقیق ترین انتخاب را داشته باشد تا بتواند تمام جنبه های شغلی یا حرفه ای خود را پوشش داده و کلیه مسئولیت های قانونی را با حداکثر تعهدات بیمه مسئولیت خود را در بیمه نامه لحاظ نماید.
بنابر این دریافت مشاوره دقیق در خصوص شناسایی ریسک ها و خطرات محتمل در شغل و حرفه هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند راه گشای این مهم باشد تا کامل ترین پوشش بیمه ای را تهیه نمود.

پوشش‌های بیمه مسئولیت کدام است؟

شرکت‌های بیمه‌ای ارائه کننده بیمه مسئولیت، به طور کلی مسئولیت مدنی هر شخص را در قبال زیان وارده به دیگران بیمه می کنند در واقع خسارات وارده از نوع خسارت مالی یا خسارت جانی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد، همچنین خسارات جانی نیز می تواند بروز هزینه پزشکی، فوت یا نقص عضو باشد.
از آنجائیکه کیفیت زیان وارده به هر فرد به لحاظ مالی و جانی می تواند متفاوت باشد و نوع حادثه یا شدت آن را تغییر دهد، بنابراین علاوه بر پوشش های اصلی بیمه مسئولیت، پوشش های اضافی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد.

شخص ثالث در بیمه مسئولیت کیست؟

شناخت شخص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی نیازمند آشنائی با استثنائات بیمه مسئولیت می باشد، یعنی هر شخص که خصوصیت‌های ذیل را نسبت به بیمه گذار نداشته باشد، در بیمه مسئولیت شخص ثالث محسوب شده و خسارات وارده به ایشان در بیمه مسئولیت مدنی قابل پرداخت می باشد.

چه کسانی در بیمه مسئولیت شخص ثالث محسوب نمی‌شوند؟

 • بیمه گذار، کارکنان و نمایندگان بیمه گذار
 • همسر، پدر، مادر، اجداد، جدات، فرزندان و نوادگان بیمه گذار، مشروط بر اینکه تحت تکفل بیمه گذار باشند.
 • هر شخص دیگری که به موجب قانون، بیمه گذار مسئول اعمال وی شناخته شود.

پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت کدام است؟

 • پوشش جبران خسارات جانی شامل فوت یا نقص عضو
 • پوشش جبران خسارات و هزینه‌های پزشکی
 • پوشش جبران خسارات مالی

پوشش خسارت جانی در بیمه مسئولیت مدنی:

هرگاه حادثه‌ای منجر به بروز صدمه جانی به اشخاص شود، اعم از آنکه منجر به فوت گردد یا شخص بقاء یابد، می توان زیان وارده که منجر به پرداخت هزینه معالجه صدمه بدنی و یا جرح گردد یا آنکه منجر به نقص عضو، از کار افتادگی موقت، از کار افتادگی دائم و یا به فوت منتهی شود را که بیمه گذار مسئول آن است، را از طریق بیمه مسئولیت مدنی بیمه و پرداخت نمود.

پوشش غرامت فوت و نقص عضو در بیمه مسئولیت، یکی از مهمترین بخش‌های بیمه مسئولیت مدنی می باشد، بطوریکه اگر شخص در اثر حادثه‌ای دچار فوت و یا نقص عضو شود، مسبب حادثه یا همان بیمه گذار که در بیمه نامه بعضاً کارفرما نیز از آن یاد می شود می بایست مبلغ دیه فوت را در صورت فوت به خانواده متوفی و یا در صورت نقض عضو، دیه نقص عضو را به شخص زیاندیده پرداخت نماید.

پوشش هزینه‌های پزشکی در بیمه مسئولیت مدنی:

میزان پوشش و تعهد هزینه پزشکی در بیمه مسئولیت مدنی بسته به نظر و تمایل بیمه گذار می تواند متفاوت باشد، در واقع در این پوشش بیمه گر متعهد می شود تا در صورت بروز حادثه‌ای که منجر به بروز هزینه درمانی یا پزشکی برای شخص زیان دیده شده باشد به شرط آنکه بیمه گذار بر اساس قانون مسئول و مقصر شناخته شود، می بایست خسارت وارده و هزینه های پزشکی توسط وی پرداخت و جبران گردد.

بنابراین بیمه گذار با بررسی شرایط محیط شغل و حرفه‌ای خود، همچنین توجه به احتمال بروز میزان یا شدت آسیب احتمالی به شخص، مبلغی را برای جبران خسارت در بیمه نامه مسئولیت مدنی خود لحاظ نماید.

حداقل مبلغ قابل پرداخت بابت هزینه پزشکی برای هر نفر، در هر حادثه ۵۰۰.۰۰۰ ریال

حداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت هزینه پزشکی برای هر نفر، در هر حادثه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پوشش خسارات مالی در بیمه مسئولیت مدنی:

درصورت بروز خسارت مالی از سوی مسبب حادثه یا همان بیمه گذار حقیقی یا حقوقی به شخص دیگر، می بایست کل زیان وارده توسط ایشان، جبران گردد.
بیمه گذار می تواند مبلغ مورد نظر خود را تحت عنوان حداکثر خسارت مالی در هر حادثه در بیمه نامه تعیین نماید، لیکن از آنجائیکه ممکن است حوادث دیگری نیز طی مدت بیمه نامه رخ دهد، می تواند حداکثر خسارت مالی طی مدت بیمه نامه را نیز تعیین کند تا کلیه خسارات و زیان وارده به دیگران را در هر حادثه و یا در طول مدت بیمه نامه جبران نماید.

پوشش‌های اضافی (کوزها) بیمه مسئولیت کدام است؟

پوشش‌های بیمه‌ای در رشته بیمه مسئولیت برای شرکت‌های مختلف یکسان بوده و بر اساس قوانین بیمه مرکزی ایران ارائه می‌گردد، برخی از شرکت‌های بیمه پوشش‌ها یا کلوز را بر اساس شماره اعلام می‌نمایند که تعریف هر یک از آن‌ها به شرخ ذیل می‌باشد. 

 • پوشش بیمه‌ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پوشش بیمه‌ای پرداخت خسارت و هزینه‌های پزشکی، بدون اعمال تعرفه
 • پوشش بیمه‌ای پرداخت خسارت جانی وارده به اشخاص ثالث
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت متقابل کارکنان در قابل یکدیگر
 • پوشش بیمه‌ای بکارگیری کارکنان در مشاغل غیر تخصصی
 • پوشش بیمه‌ای حمل، جابجایی و کاربرد مواد ناریه (آتش زا)
 • پوشش بیمه‌ای جبران هزینه انتقال مصدوم
 • پوشش بیمه‌ای جبران هزینه انتقال متوفی
 • پوشش بیمه‌ای جبران صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از هر نوع حمله حیوانات وحشی و هر نوع گزیدگی حیوان
 • پوشش بیمه‌ای جبران هزینه‌های دادرسی و دفاع از بیمه گذار
 • پوشش بیمه‌ای افزایش کارکنان تا ۲۰درصد (درصورت عدم اظهار بیمه گذار)
 • پوشش بیمه‌ای افزایش دیات آتی به مدت یک یا چند سال
 • پوشش بیمه‌ای خسارات حین ایاب و ذهاب کارکنان
 • پوشش بیمه‌ای دیه دوم و مازاد بر دیه اول
 • پوشش بیمه‌ای خسارات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار حقیقی
 • پوشش بیمه‌ای کامل حادثه نقلیه

پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه در بیمه مسئولیت مدنی:

بدیهی است پرداخت خسارت یا زیان توسط مسبب حادثه، منوط به ثابت شدن تقصیر و میزان آن توسط مراجع قضایی و قانونی خواهد بود، لیکن در این خصوص دادگاه می بایست ضمن تشخیص مقصر حادثه و میزان تقصیر وی، سهم هر یک از و عاملین بروز حادثه را تعیین و مطالبه نماید.
بیمه گر متعهد است در بیمه مسئولیت مدنی به شرط وجود پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه، مسئولیت بیمه گذار را در مقابل بروز خسارت جسمانی به افراد را که وی مسبب آن است را بدون رای دادگاه و صرفاً با احراز مسئولیت بیمه گذار پرداخت نماید.

پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت:

بر اساس قانون هزینه های پزشکی می بایست بر اساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان از بیمار دریافت شود، اما در بسیاری از مواقع، مراکز درمانی بابت اقدامات پزشکی، مبالغی بیشتر از تعرفه در یافت می نمایند، که اساساً این مبلغ اضافی در بیمه نامه ها غیر قابل پرداخت است.
پوشش پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه، بیمه گر را ملزم به پرداخت صورت حساب های درمانی که ممهور به مهر مرکز درمانی، بیمارستان یا پزشک معالج باشد را تا سقف تعهدات بیمه نامه، می نماید.

پوشش خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی:

پرداخت خسارات جانی وارد شده به اشخاص ثالث، در هر شرایطی نیازمند احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع صالحه قضایی یا رای دادگاه می باشد، لیکن کلیه خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث در محدوده مکانی و یا در مجاورت محدوده مکانی مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه برای تعداد مشخصی قابل پرداخت خواهد بود.

مبلغ قابل پرداخت بابت زیان و خسارت جانی وارده به شخص ثالث تا سقف تعهدات بیمه نامه در خصوص فوت و نقص عضو خواهد بود.

پوشش دیه دوم مازاد بر دیه اول در بیمه مسئولیت مدنی:

دیه دوم مازاد بر دیه اول یا همان دیه دوم به عنوان یکی از مهمترین پوشش‌هایی است که بیمه گذاران می بایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا در بسیاری از حوادث که زیاندیده دچار نقص عضو می شود، میزان دیه وی توسط مراجع قانونی بیش از یک دیه کامل تعیین می شود، لیکن در اینصورت مبلغ دیه اول که جزء تعهد اصلی بیمه مسئولیت می باشد، توسط بیمه گر پرداخت شده و دیه دوم می بایست توسط بیمه گذار به زیاندیده پرداخت شود.

قانون گذار در خصوص غرامت دیه دوم، حداقل و یا محدودیتی لحاظ نکرده و میزان آن متناسب با نظر بیمه گذار قابل تعیین و انتخاب می باشد، همچنین در خصوص حداکثر آن نیز شرکت‌های بیمه رویکردهای متفاوتی ارائه می کنند و میزان آن را تا حداکثر یک دیه در ماه عادی یا حرام در سال صدور بیمه نامه، ارائه می کنند.

بیمه گر به شرط درخواست خرید پوشش دیه دوم و مازاد بر تعهدات غرامت فوت یا نقص عضو توسط بیمه گذار، مسئولیت وی را بابت خسارت فوت یا نقص عضو وارده زیاندیده که بیشتر از سقف یک فقره دیه در ماه‌های عادی یا ماه‌های حرام را تعهد به پرداخت می نماید.

 • حداقل غرامت دیه دوم و مازاد بر دیه اول در هر حادثه: بنابر نظر بیمه گذار
 • حداکثر غرامت دیه دوم و مازاد بر دیه اول در هر حادثه: معمولا معادل یک دیه کامل ماه حرام یا ماه عادی

پوشش دیه دوم مازاد بر دیه اول در بیمه مسئولیت مدنی:

یکی دیگر از پوشش‌های بیمه مسئولیت که متاسفانه مورد توجه بسیاری از بیمه گذاران به دلیل بالا بودن هزینه آن قرار نمی گیرد، مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس ماده ۶۶ قانون کار می بایست هزینه حقوق شخص در صورت نقص عضو به میزان و درصد وارده را پرداخت نماید.

 • حداقل تعهد پوشش مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی در هر حادثه: بنابر نظر بیمه گذار
 • حداکثر عهد پوشش مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی در هر حادثه: بنابر نظر بیمه گذار

پوشش هزینه‌های ‌دادرسی در بیمه مسئولیت مدنی:

از آنجائیکه در بیمه مسئولیت، هزینه هایی با مسئولیت بیمه گذار را پرداخت می نماید، کلیه هزینه ا و مخارج دادرسی و کلیه هزینه هایی که بیمه گذار مجبور به پرداخت آن بوده و بیمه گر با رضایت کتبی ناگزیر به پرداخت است در بیمه مسئولیت قابل پرداخت است.

پوشش ایاب و ذهاب کارکنان در بیمه مسئولیت مدنی:

یکی از نگرانی های بیمه گذارها و کارفرمایان، حوادثی است که طی رفت و آمد ( ایاب و ذهاب) کارکنان خود از محل اقامت به محل کار یا کارگاه می باشد.
پوشش ایاب و ذهاب کارکنان، کلیه خسارات وارد به کارکنان بیمه گذار در حین ایاب و ذهاب از محل اقامت به محل کارگاه و بالعکس که توسط سرویس مجاز بیمه گذار انجام شده باشد را جبران می نماید.

خسارات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار حقیقی:

از آنجائیکه بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت بیمه گذار را در قبال کارکنان یا اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد، لیکن در صورت بروز حادثه ای برای شخص بیمه گذار، خسارت برای ایشان قابل پرداخت نمی باشد.
پوشش جبران خسارت جسمانی وارد به شخص بیمه گذار، کلیه خسارات جسمانی وارد به ایشان که ناشی از حوادث موضوع فعالیت بیمه در محدوده زمانی و مکانی تعیین شده متن بیمه نامه،مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه حوادث انفرادی مربوط به آئین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه، با تعهدات مندرج در بیمه نامه که حداکثر هزینه های پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه می باشد، قابل پرداخت خواهد بود.

افزایش دیات در سال‌های آتی:

درصورت بروز حادثه‌ای که بیمه گذار متعهد به پرداخت دیه به زیاندیده یا وراث ایشان باشد، ممکن است بنابر دلایلی چون تاخیر در تکمیل پرونده توسط بیمه گذار یا زیاندیده و یا تاخیر در اعلام رای توسط دادگاه، احراز تقصیر و میزان آن به تاخیر افتاده در همان سال وقوع حادثه نتیجه حاصل نشده و به سال بعد یا سال‌های بعد از آن انتقال یابد.
در اینصورت شرکت بیمه گر متعهد به پرداخت مبلغ دیه صرفا به میزان سال وقوع حادثه می باشد و مابقی آن می بایست توسط بیمه گذار یا مسبب حادثه پرداخت گردد، بدیهی است با توجه به طولانی بودن پروسه رسیدگی در دادگاه‌ها و نیز احتمال تاخیر در تکمیل مدارک برای دریافت خسارت از شرکت بیمه، بهتر است این پوشش نیز در کنار سایر پوشش‌های بیمه‌ای در بیمه مسئولیت خریداری شود.

پوشش کامل حادثه وسیله نقلیه در بیمه مسئولیت مدنی:

کلیه صدمات جسمانی وارد به کارکنان یا اشخاص که ناشی از وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت و یا در زمان سکون و خاموشی باشد، صرفا در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار می بایست از محل بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری پرداخت شود.
پوشش کامل حادثه وسیله نقلیه در بیمه مسئولیت، جایگزین بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی نبوده و بیمه گذار موظف است بیمه نامه مذکور را خریداری نماید.

پوشش کامل حادثه وسیله نقلیه در بیمه مسئولیت، محدود به مواردی است که علی‌رغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مطابق قانون مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری قابل پرداخت نباشد، می توان این پوشش راه مناسبی برای پرداخت خسارات وارده به زیان داده باشد.
در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان این پوشش در خصوص حوادث رخ داده برای کارکنان در خارج از کارگاه، خسارت در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و الزام شرط استفاده از بیمه شخص ثالث اجباری، بیمه نامه در زمان بروز حادثه دارای پوشش ماموریت خارج از کارگاه نیز باشد.

پوشش جبران خسارات ناشی از حمل، جابجایی و استفاده از مواد ناریه یا آتش زا:

بیمه گر کلیه خسارت‌های جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار که ناشی از حمل، جابجایی یا بکارگیری مواد آتش زا مشروط به رعایت دستور العمل‌هایی که از سوی مقامات نظامی و انتظامی باشد، را متعهد به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات خواهد بود.
این پوشش برای فعالیت‌هایی که از مواد قابل اشتعال یا آتش‌زا استفاده می کنند بسیار ضروری می باشد، لیکن در صورتیکه زیانی ناشی از استفاده یا جابجایی آن مواد حاصل شود، خسارت از طریق بیمه گر امکان پذیر نبوده و بیمه گذار می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

پوشش بکارگیری کارکنان در مشاغل غیر تخصصی:

در بسیاری از کارگاه‌ها، کارکنان شاغل در آن بعضا ممکن است در مواقعی نسبت به انجام کاری که در اصل موضوع فعالیت و یا تخصص‌شان نیست اقدام می نمایند و این موضوع با توجه به آنکه می بایست توسط بیمه گذار منع گردد و در واقع ریسک بیمه نامه را تغییر می دهد، در بیمه مسئولیت غیر قابل پرداخت است.
با پوشش بکارگیری کارکنان در مشاغل غیر تخصصی، کلیه خسارات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار در مشاغل غیر تخصصی، در عین حال مرتبط با فعالیت اصلی بیمه گذار که موضوع آن در بیمه نامه درج شده است، تنها در محدوده زمانی و مکانی ذکر شده در بیمه نامه تا سقف تعهدات بیمه گر قابل پرداخت می باشد.

پوشش جبران هزینه انتقال مصدوم در بیمه مسئولیت مدنی:

بسیاری از کارگاه‌های کاری امکانات درمانی مناسب اولیه در دسترس نمی باشد، لیکن می بایست هزینه زیادی به جهت انتقال و جابجایی مصدومین با رعایت اصول پزشکی که معمولا توسط آمبولانس‌ها و پرستاران آموزش دیده انحام می شود، می بایست پرداخت شود.
با خرید پوشش جبران هزینه انتقال مصدوم، در صورتیکه بنابر تشخیص و تائید کتبی پزشک معالج زیان دیده، امکانات درمانی در منطقه وقوع حادثه اعلام شده در بیمه نامه، وجود نداشته باشد و یا امکانات ارائه شده برای درمان زیاندیده کفایت نکند، هزینه انتقال شخص زیاندیده به نزدیک‌ترین محل با امکانات درمانی مناسب تا سقف تعیین شده در بیمه نامه، توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

پوشش جبران هزینه انتقال متوفی در بیمه مسئولیت مدنی:

در بسیاری از فعالیت‌ها، بنابر شرایط کاری ممکن است افراد به ماموریت اعزام شده و یا محل کار ایشان با محل زندگی یا سکونت افراد متفاوت باشدو در صورت بروز حادثه و فوت ایشان، هزینه زیادی بابت انتقال جسد می بایست پرداخت شود.
با خرید پوشش جبران هزینه انتقال متوفی، در صورتیکه محدوده فعالیت بیمه گذار شهر یا منطقه‌ای به غیر از محل زندگی خانواده زیاندیده باشد، به شرط فوت وی در اثر حادثه‌ای که جز موضوع پوشش بیمه نامه باشد، هزینه‌ انتقال جنازه به محل سکونت خانواده ایشان تا سقف تعیین شده در بیمه نامه، توسط شرکت بیمه قابل پرداخت می باشد.

پوشش مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر در بیمه مسئولیت مدنی:

بسیاری از حوادث در محیط کار ناشی از ارتباط و اقداماتی است که مابین کارکنان شاغل رخ می دهد، که با توجه به آنکه مسئولیت کلیه حوادث داخل محدوده فعالیت بیمه گذار، به عهده ایشان می باشد، لیکن در صورت بروز حادثه و زیان ناشی از ارتباط کارکنان در قبال یکدیگر، هزینه آن می بایست توسط بیمه گذار پرداخت گردد.
با خرید پوشش مسئولیت متقابل کارکنان در قابل یکدیگر، چنانچه در محدوده زمانی و مکانی تحت پوشش بیمه نامه یا قصور هر یک از کارکنان در انجام وظایف خود منجر به بروز خسارت به سایر کارکنان شاغل در محل کار شود، بیمه گر متعهد به پرداخت آن خسارات تا سقف تعیین شده در بیمه نامه خواهد بود.

پوشش افزایش کارکنان تا ۲۰ درصد در بیمه مسئولیت مدنی:

با توجه به وجود مشغله کاری برای کارفرمایان، در بسیاری مواقع افزایش کارکنان بصورت کتبی به بیمه گر اعلام نمی شود، در اینصورت مطابق با ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه، بیمه گر صرفا به نسبت تعداد کارکنان اعلام و تعداد واقعی در زمان حادثه متعهد به جبران خسارت می باشد.
با خرید پوشش افزایش کارکنان تا ۲۰ درصد، حتی اگر به هر دلیلی بیمه گذار مراتب افزایش کارکنان را به بیمه گر اعلام نکرده باشد، تا سقف ۲۰ درصد افزایش نسبت به تعداد اعلام شده در زمان صدور بیمه نامه، خسارت بیمه نامه بدون اعمال قاعده نسبی و تا سقف تعهدات قابل پرداخت خواهد بود.

پوشش پیمانکاران فرعی در بیمه مسئولیت مدنی:

…..

تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت چیست؟

۱- هرگونه قبول مسئولیت، پیشنهاد، وعده پرداخت و یا تصفیه خسارت از طرف بیمه گذار یا به نام وی که توافق کتبی بیمه گر را نداشته باشد، معتبر نخواهد بود.

۲- بیمه گر می تواند دفاع از بیمه گذار را به عهده گیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تصفیه نماید و یا برای جبران خسارت به قائم مقامی ایشان طرح و اقامه دعوی نماید، که در این خصوص اختیار مطلق دارد که به تعقیب دعوا و تصفیه هرگونه خسارتی به هر شکل و نحوی که صلاح بداند مبادرت نماید، همچنین بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمک‌های لازم را در اختیار او (بیمه گر) قرار دهد.

۳- بیمه گر می تواند بدون رسیدگی قانونی و قضائی تا میزانی که برای خسارت هر حادثه در بیمه نامه در نظر گرفته شده است را پس از کسر فرانشیز مقرر و همچنین کسر مبلغ یا مبالغی که قبل از آن به عنوان علی الحساب خسارت پرداخت شده است و در صورتیکه مبلغ ادعا شده توسط بیمه گذار کمتر از میزان مذکور باشد، تمام مبلغ یا مبالغ قابل پرداخت را با لحاظ کردن کسورات فوق پرداخت نماید، لیکن بیمه گر از هرگونه تعهد مربوط به چنین حادثه ای معاف خواهد شد.

در صورتیکه بیمه گذار برای همین مسئولیت، بیمه نامه دیگری خریداری کرده باشد، متعهد است قبلاً بیمه گر را از جزئیات آن آگاه نماید.

۴- بیمه گر خسارت مورد تعهد بیمه نامه خود را به شخص یا اشخاص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق ایشان پرداخت خواهد کرد و با پرداخت آن برای الذمه خواهد شد.

۵- بیمه گر در مواردی که بیمه گذار در خواست نموده و به تائید بیمه گر رسیده باشد و یا حکم دادگاه ملزم به پرداخت خسارت در وجه زیاندیده یا ذوی الحقوق وی شود، دریافت کننده خسارت بیمه گذار خواهد بود.

۶- بیمه گر متعهد است در ازاء دریافت حق بیمه مندرج در بیمه نامه، خسارت‌های بدنی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط کارشناس معتمد خود یا رای مراجع ذی صلاح قضایی و با رعایت قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، قانون مجازات اسلامی، شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه و عرف بیمه گری در ایران، جبران و پرداخت نماید.

۷- بیمه گر بر اساس اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد، متعهد به جبران خسارت است.

تعهدات بیمه گزار در بیمه مسئولیت چیست؟

۱- بیمه گذار مکلف است حق بیمه مقرر را بسته به نوع توافق با بیمه گر به لحاظ نقد یا اقساط در زمان و مهلت معین شده پرداخت نماید.

۱-۱- چنانچه قبل از وقوع حادثه قسط یا اقساط موعد رسیده، پرداخت شده باشد، خسارت با رعایت شرایط بیمه نامه کاملاً پرداخت خواهد شد.

۱-۲- چنانچه قبل از وقوع حادثه اقساط موعد رسیده، پرداخت نشده باشد، با رعایت سایر شرایط بیمه نامه خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه‌ای که تا تاریخ وقوع حادثه باید پرداخت می گردیده است، پرداخت خواهد شد.

۲- بیمه گذار می بایست در هنگام انعقاد قرارداد هرگونه اطلاعی که در ارزیابی خطر موثر بوده و در جبران اعتبار قرارداد هرگونه تغییری را که به تشدید ماهیت خطر موضوع بیمه منجر شود، بطور کتبی در اختیار بیمه گر قرار دهد.

..................

۳- بیمه گذار می بایست کلیه اقداماتی که در حد متعارف بوده و برای وی امکان پذیر است را به منظور جلوگیری از گسترش دامنه خسارت به عمل آورد.

۴- بیمه گذار می بایست به کلیه وظایفی که طبق شرایط بیمه نامه مسئولیت، بعهده دارد عمل نماید، لیکن در صورت عمل نکردن آن، موجب زیان بیمه گر یا تضییع حقوق وی شود، بیمه گر نسبت به جبران خسارت تعهدی نخواهد داشت.

۵- بیمه گذار متعهد است فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت را با رعایت صداقت و حسن نیت تکمیل نماید.

نکات مهم در خصوص بیمه مسئولیت مدنی:

 • درصد و میزان نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد و در صورتیکه شخص زیاندیده و یا بیمه گذار اعتراضی نسبت به پزشک داشته باشند، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک پزشک دیگر نیز به انتخاب پزشکان طرفین، مطرح شده و رای نهایی کمیسیون برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
 • در صورت انتقال بیمه گذار به شرطی که مراتب بیمه گر اعلام شده و یا بیمه گر آن را تائید نکرده باشد، بیمه نامه منفسخ تلقی شده و مابقی حق بیمه (بدهکار و یا بستانکار) بر اساس روش کوتاه مدت محاسبه و تسویه حساب خواهد شد.
 • بیمه گذار می بایست محدوده مورد در خواست تحت پوشش بیمه نامه را شامل محل اجرای پروژه و امکان وابسته و یا موارد خارج از آن (تردد داخل شهر و یا خارج از شهر) که می بایست نام کارکنان و مشاغل ایشان را کتباً اعلام نماید.

آنچه می بایست در زمان استعلام و خرید بیمه مسئولیت به آن دقت نمود!

خرید هر بیمه نامه‌ای، نیازمند توجه به برخی موارد است که در زمان خسارت بیشترین تاثیر را ایجاد می کند، بسیاری از نمایندگان و عوامل فروش در صنعت بیمه با تغییری کوچک در بخشی از بیمه نامه که خارج از توجه اغلب بیمه گذاران و متقاضیان بیمه است، بعضا قیمت را کاهش می دهند تا در اولویت بیمه گذار برای خرید بیمه نامه قرار گیرند، اما غافل از آنکه بیمه گذار در زمان دریافت خسارت دچار مشکلات بسیاری خواهد شد.

فرانشیز یا سهم بیمه گذار مسبب حادثه از هر خسارات است که در بیمه مسئولیت میزان زیان و خسارت وارده و حدود آن تعیین و شخص بیمه گذار می بایست مبلغ فرانشیز که به عهده وی است را پرداخت نماید، میزان آن نیز در شرایط خصوصی بیمه نامه مسئولیت تعیین و مشخص خواهد شد.
هرچه میزان فرانشیز کمتر باشد، در واقع سهم بیمه گذار نیز از هر خسارت کمتر خواهد بود، همچنین بهتر است فرانشیز در بیمه مسئولیت صفر لحاظ گردد تا بیمه گذار با خیال آسوده‌تری بیمه نامه خود را صادر نماید و هیچ هزینه‌ای را در زمان بروز خسارت متقبل نشود.

چنانچه بعد از صدور بیمه نامه مسئولیت معلوم شود که تعداد واقعی کارکنان بیشتر از تعداد اظهار شده بیمه گذار در فرم پیشنهاد باشد، در این حالت و قبل از درخواست اصلاح بیمه گذار و اخذ برگه الحاقیه اصلاحی، حادثه‌ای واقع شود بر اساس ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه، تعهدات بیمه گر به نسبت تعداد اظهار شده به تعداد واقعی کاهش می یابد.

بیمه گر بر اساس خطرات و ریسک شغلی افراد یا کارکنان سازمان، نرخ و حق بیمه را در بیمه مسئولیت تعیین می کند، حال اگر بیمه گذار نسبت به طبقه بندی دقیق و تفکیک مشاغل اقدام ننماید و بعد از آن حادثه‌ای رخ دهد، بر اساس ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه، تعهدات بیمه گر به نسبت طبقه شغلی اظهار شده به شرایط واقعی، کاهش یافته و بیمه گر به همان نسبت متعهد به پرداخت خسارت می باشد.

درصورتیکه بیمه نامه مسئولیت با نام صادر گردد، می بایست بلافاصله پس از صدور بیمه نامه و حداکثر ظرف 3 روزکاری اسامی کارکنان مشمول بیمه نامه با ذکر مشخصات کامل برای صدور الحاقیه به بیمه گر اعلام شود.

اطلاعات لازم برای صدور بیمه مسئولیت با نام، شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شغل ارجاعی می باشد.

مشاوره و استعلام قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *