بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

مشاوره تلفنی و حضوری

استعلام و صدور کمتر از ۲ ساعت

ارسال رایگان بیمه نامه به سراسر ایران

سرمایه فوت

جبران دیه متوفق

سرمایه نقص عضو

جبران دیه یا سرمایه نقص عضو زیاندیده

سرمایه درمانی

هزینه درمان پزشکی

جبران خسارات مالی

جبران خسارات مالی زیاندیده

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی چیست؟

همانطور که می‌دانید در فعالیت‌های ساختمانی نظیر ساخت و ساز و دیگر فعالیت‌های مرتبط در این زمینه، احتمال وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار که ممکن است از روی سهل انگاری، قصور و یا اشتباه حرفه ای از سوی کارفرمای پروژه برای کارگران و کارکنان ساختمانی یا اشخاص ثالث رخ دهد اجتناب ناپذیر بوده و هر سال تعدادی بسیاری دچار آسیب شده و خسارات زیادی را به کارفرمایان متحمل نموده و افراد را دچار مشکلات زیادی می‌گردند.

از آنجاییکه بر اساس قانون بیمه مسئولیت مدنی در کشور، هرگونه حادثه‌ای که منجر به صدمات مالی یا جسمی شامل نقص عضو، از کار افتادگی و فوت کارگران مشغول در فعالیت ساخت و ساز یا هر فعالیت دیگری شود، مسئولیت آن به عهده‌ شخص کارفرما یا مسبب حادثه خواهد بود، لیکن داشتن بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی حاشیه‌ای امن و آسوده خاطر را برای کارفرمایان ساختمانی در قبال پرداخت غرامت و جبران خسارات ناشی از فعالیت خود، ایجاد خواهد نمود.

۳۸ درصد از مرگ ناشی از حوادث کار در پروژه‌های ساختمانی می‌باشد

چرا بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی یک ضرورت است؟

بطور کلی بیمه مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارات مالی یا جسمی وارده به زیاندیده از سوی بیمه گذار به شرط احراز مسئولیت وی بوده و با توجه به شرایط بیمه نامه، تا سقف معینی کلیه خسارات مالی و جانی شامل هزینه پزشکی، دیه ماه عادی و دیه ماه حرام وارده به زیاندیدگان مانند کارکنان شاغل در پروژه یا اشخاص ثالث را پرداخت خواهد نمود.
لذا داشتن اطلاعات کافی در خصوص خدمات و پوشش‌های بیمه نامه متناسب با شرایط کاری کارفرما برای خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی بسیار ضروری می‌باشد.

آیا بیمه تامین اجتماعی اجباری کارگاه‌های ساختمانی برای کارفرما کفایت می‌کند؟

بسیاری از کارفرمایان، مالکان و پیمانکاران پروژ‌های ساختمانی بر این باورند که چنانچه کارگران و کارکنان پروژه خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند، دیگر نیازی به داشتن بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و کارگران ساختمان ندارند.
اما این یک باور اشتباه بوده چرا که بیمه تامین اجتماعی هیچگونه تعهدی در قبال هزینه‌های مترتب از خسارات و صدمات جسمی وارده به شخص حادثه دیده چنانچه از روی سهل انگاری و یا قصور بیمه‌گذار باشد، نداشته و کلیه هزینه‌های مربوط به آن را از مسبب حادثه مطالبه خواهد نمود.

در صورت بروز حادثه جانی شامل دیه و ارش، خسارت را بیمه تامین اجتماعی پرداخت نخواهد کرد.

پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی:

بدون شک پوشش‌ها یا کلوزهای بیمه مسئولیت و خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه‌گر از اصلی ترین دلایل در خرید بیمه مسئولیت توسط بیمه‌گذار می‌باشد.
بیمه‌گذار با توجه به شرایط کارگاهی مانند تعداد کارکنان و میزان ریسک موجود در پروژه ساختمانی خود می‌تواند پوشش‌های بیمه‌ای مورد نظر بیمه‌ای را انتخاب نماید.

عوامل تاثیر گذار در تعیین حق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی:

تعیین حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس الگوهای آماری بوده و فاکتورهای اثر گذار در بروز خسارت شامل شدت و تواتر، مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرد.

مهمترین شاخص‌ها در تعیین نرخ بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی:

 • محدوده اجراء پروژه
 • نوع اسکلت بنا شامل اسکلت فلزی – اسکلت بتونی
 • متراز زیربنا ساختمان
 • تعداد طبقات
 • میزان تعهدات اصلی بیمه نامه شامل هزینه پزشکی، خسارات مالی، دیه فوت و نقص عضو
 • تعهدات و پوشش‌های اضافی – کلوزهای بیمه نامه
 • سابقه خسارت بیمه گذار
 • مرحله پروژه از قبیل تخریب، گود برداری، نصب اسکلت، نصب نما، نازک کاری و غیره
 • فرانشیز

سایر شاخص‌ها در تعیین نرخ بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی:

 • نوع ماشین آلات اجرایی در پروژه ساختمان – مانند جرثقیل، تاور کرین، لودر، بلدوزر، بابکت، مینی بابکت
 • ساعت و شیفت کاری پرسنل
 • وجود استانداردهای کاری مانند HSE

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟

پوشش‌های بیمه مسئولیت به ۲ گروه، شامل پوشش‌های اصلی و پوشش‌های اضافی (انتخابی) تقسیم می‌گردد.

پوشش‌ها یا کلوزهای اصلی بیمه نامه:

 • پوشش هزینه‌های پزشکی
  پرداخت هزینه درمانی و پزشکی زیاندیده – تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در طول مدت بیمه نامه
 • پوشش پرداخت دیه نقص عضو
  شامل دیه و ارش، معادل نرخ قانونی (ماه حرام و ماه عادی) – تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در طول مدت بیمه نامه
 • پوشش پرداخت دیه فوت
  معادل نرخ قانونی (ماه حرام و ماه عادی) – تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در طول مدت بیمه نامه
 • پوشش جبران خسارات مالی
  پرداخت غرامت و جبران زیان مالی – تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در طول مدت بیمه نامه

پوشش‌ها و کلوزهای اضافی بیمه نامه:

شرکت‌های بیمه‌گر علاوه بر پوشش‌های اصلی بیمه نامه، پوشش‌های اضافی‌ و یا فرعی را در بیمه نامه اعمال نموده تا بیمه گذار بسته به شرایط کارگاه ساختمانی خود نسبت به انتخاب و خرید کلوزهای مربوطه اقدام نمایند، این پوشش‌ها بصورت انتخابی بوده و بیمه گذار الزامی به خرید آن‌ها نخواهد داشت.

 • پوشش پرداخت خسارت بدون نیاز به رای دادگاه

با توجه به فرایند طولانی و زمان‌بر در اعلام نتیجه‌ رای دادگاه در خصوص خسارات و حوادث، در صورتیکه بیمه گذار این پوشش را تهیه نماید، شرکت بیمه صرفا با احراز مسئولیت بیمه گذار، خسارت وارده به زیاندیده را پرداخت می‌نماید.

 • پوشش حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

در صورت آسیب دیدگی کارکنان و کارگران بر اثر وسایل نقلیه موتوری در محیط کارگاه، تحت پوشش شرکت بیمه‌گر قرار خواهد گرفت.

 • پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه

پرداخت کلیه هزینه‌های دارویی و درمانی زیاندیده بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت بوده و بر أساس فاکتورهای صادره در مراکز درمانی، هزینه‌ها به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

 • پوشش ماموریت‌های خارج از کارگاه

این پوشش برای اشخاصی می‌باشد که به خارج از پروژه و محیط کار در حال رفت و آمد هستند.

 • پوشش دیه دوم مازاد بر دیه اول

در صورت بروز خسارت جانی که دیه فرد زیاندیده بیشتر از یک دیه باشد را می‌توان تحت پوشش قرار داد.

 • پوشش حادثه شخص بیمه گذار

از آنجائیکه کارفرما یا بیمه گذار حقیقی صاحب بیمه نامه بوده و اساس خسارت وارد به خود شخص جزء استثنائات بوده و این کلوز می‌تواند شخص بیمه گذار را تحت پوشش بیمه‌ای تا سقف تعهدات بیمه نامه قرار دهد.

 • پوشش مسئولیت متقابل کارگران وکارکنان بیمه گذار در قبال یکدیگر

اگر کارکنان و کارگران بیمه گذار(کارفرما) در حین انجام کار به یکدیگر آسیب و صدمه‌ای وارد نمایند، این پوشش خسارات وارده را مطابق با تعهدات بیمه نامه جبران خواهد کرد.

 • بیمه مسئولیت بیمه گذار در رابطه با خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث

در صورت بروز خسارت و یا آسیب به اشخاص ثالث یا افرادی که ارتباطی با موضوع فعالیت ندارند، شامل افراد داخل و یا خارج از محیط کارگاه و محدوده فعالیت، خسارت تا سقف ۲ نفر قابل پرداخت خواهد بود.

 • پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی

جبران کلیه هزینه‌هایی که شامل بخش درمان یا مستمری کارکنان بوده و توسط بیمه تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بر أساس ماده ۶۶ قانون سازمان بیمه تامین اجتماعی، مطالبه می‌نماید.

 • پوشش افزایش دیات برای سال‌های آتی

در صورتیکه پرداخت دیه بر أساس رای دادگاه پس از مدت بیمه نامه، مازاد دیه نسبت به مبلغ مورد تعهد در بیمه نامه، به عهده بیمه گذار می‌باشد، لیکن می‌تواند برای مدتی مشخص بین ۱ الی ۳ سال تعهدات شرکت بیمه بابت چنین مواردی را برقرار نمود.

 • پوشش مسئولیت بیمه گذار (کارفرما) برای حوادث و اتفاقات غیرمرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط انجام کار

در صورتی که برای کارکنان و کارگران بیمه‌گذار حادثه‌ای مرتبط با فعالیت اصلی موضوع بیمه نامه اما خارج از حرفه تخصصی ایشان رخ دهد، خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

 • پوشش جبران هزینه انتقال مصدوم

در صورتیکه محدوده فعالیت و بروز حادثه، امکانات پزشکی مناسب را نداشته باشد، هزینه انتقال مصدوم به نزدیک‌ترین محل با امکانات درمانی مناسب توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

 • پوشش جبران هزینه انتقال متوفی

در صورتیکه محدودیت فعالیت پروژه به غیر از محل زندگی زیاندیده باشد، هزینه انتقال جسد به محل سکونت خانواده متوفی، توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

 • اماکن وابسته به کارگاه نظیر رستوران، حمام و سالن ورزشی

وجود امکانی مانند رستوران، محل استراحت و غیره در صورتیکه در محل پروژه ساختمانی باشد، بصورت رایگان در بیمه نامه لحاظ شده و در صورتیکه خارج از آن محل باشد، طی یک پوشش جداگانه قابل ارائه خواهد بود.

 • پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در قبال کارکنان پروژه

در صورت بروز زیانی به کارکنان متعلق به پروژه که مسئول آن پیمانکار فرعی ساختمان باشد، خسارت از محل بیمه نامه کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

 • پوشش هزینه‌های کارشناسی و دفاع از بیمه گذار

در صورتیکه فرآیندهای مربوط به خسارت نیازمند اقدامات کارشناسی بوده و یا دفاع از بیمه گذار موجب بروز هزینه‌ای گردد، می‌توان از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت سرمایه‌ای بخشی یا تمام آن هزینه را جبران نمود.

 • پوشش صدمات جسمانی به کارکنان بیمه گذار ناشی از حمله حیوانات وحشی و یا گزیدگی توسط حیوانات، حشرات و گیاهان سمی

در صورت بروز صدمات جسمانی در محیط فعالیت تعیین شده در بیمه نامه که از این طریق باشد، توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

 • پوشش جبران خسارات بدنی وارد به عوامل اجرایی

در صورت بروز خسارت مالی یا جسمی به عوامل اجرایی پروژه مانند پیمانکاران، مهندسین ناظر و مشاورین در محل پروژه ساختمانی، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

استثنائات بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی

بیمه گر نسبت به موارد زیر هر چند بیمه گذار مسئول آن شناخته شود تعهدی ندارد:

 • عمد بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان بیمه گذار
 • اعمال متقلبانه بیمه گذار
 • جرائم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید
 • توقیف، ضبط، مصادره یا خرابی اموال
 • خسارت‌های وارده به متصرفیت غیر قانونی
 • تخلف از قوانین و مقررات جاری و نظامات دولتی
 • فرانشیزهای معین شده در شرایط خصوصی

پوشش بیمه مسئولیت برای اتباع غیر ایرانی همراه با مجوز کار:

کلیه تبعه غیر ایرانی مانند اتباع افغان که دارای مجوز کار باشند، تحت پوشش بیمه‌ مسئولیت بوده و شرکت‌های بیمه بدون دریافت مبلغ اضافی و هیچ محدودیتی پوشش ارائه خواهند کرد.

پوشش بیمه مسئولیت برای اتباع غیر ایرانی بدون مجوز کار – غیر قانونی:

بر أساس قانون جاری کشور، کارفرمایان اجازه استخدام و به کار گیری اتباع غیر ایرانی از قبیل افغانی‌هایی که مجوز کار ندارند را نداشته و شرکت بیمه نیز صدمات و خسارات وارده به ایشان را پرداخت نخواهد کرد.
در این خصوص برخی شرکت‌های بیمه‌ گر با دریافت اضافه نرخ بیمه‌ای پوشش اتباع خارجی بدون مجوز کار را به کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی ارائه می‌نمایند.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی را از کجا بخریم ؟

بسیاری از کارفرمایان به دلیل وجود مشغله‌های کاری بسیار در حوزه ساخت و ساز، فرصت کافی برای تحقیق و نرخ گیری بیمه نامه مسئولیت مدنی خود نداشته، همچنین در خصوص پوشش‌ها و کلوزهای بیمه نامه نیازمند مشاوره و راهنمایی بوده، لذا بهره‌مندی از خدمات مشاوره و راهنمایی در زمان خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان امری بسیار ضروری می‌باشد.

چرا نیکسابان بهترین انتخاب در زمان خرید بیمه مسئولیت است ؟

وب سایت نیکسابان با بهره‌مندی از مشاورین توانمند همراه با مدیرانی با تجربه در صنعت بیمه، امکان ارائه مشاوره صحیح به مهندسین و کارفرمایان متقاضی خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را مهیا نموده است، همچنین با توجه به سطح گسترده مشتریان خود امکان ارائه بهترین نرخ و قیمت بیمه مسئولیت را فراهم نموده است.

حتما مطالعه کنید...

 • در صورتیکه پروژه ساختمانی به هر دلیلی برای مدتی مشخص متوقف شود، بیمه گذار می‌تواند بیمه نامه را بصورت تعلیق تبدیل کرده تا مدت باقیمانده بیمه زخیره بماند.