بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح

مشاوره تلفنی و حضوری

استعلام و صدور کمتر از ۲ ساعت

ارسال رایگان بیمه نامه به سراسر ایران

سرمایه فوت

جبران دیه متوفق

سرمایه نقص عضو

جبران دیه یا سرمایه نقص عضو زیاندیده

سرمایه درمانی

هزینه درمان پزشکی

جبران خسارات مالی

جبران خسارات مالی زیاندیده

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح را بشناسیم؟

بدون شک بروز حوادث و اتفاقات ناگوار در کارگاه‌های ساختمانی موضوعی اجتناب ناپذیر و البته ناراحت کننده است، بدیهی است نمی‌توان از بروز خطرات و یا حوادث جلوگیری نمود اما می‌توان با اقدامی هوشمندانه هزینه‌های ناشی از آن را شخصا پرداخت نکرده و جبران زیان و خسارات وارده را از طریق شرکت بیمه جبران نمود.
با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب در سال ۱۳۳۹، ناظران و کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی، مسئول جبران خسارات وارده به کارگران و همینطور افراد ثالث می‌باشند، لذا با داشتن بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح می‌توان خسارت‌های مالی و صدمات جسمی وارده با دیگران را تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار داد.

۳۸ درصد از مرگ ناشی از حوادث کار در زمینه ساختمانی می‌باشد

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح چیست؟

بیمه مسئولیت مهندسی ناظر قابل استفاده برای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که دارای پروانه و مجوز فعالیت از سازمان نظام مهندسی (شماره نظام مهندسی) و وزارت مسکن و شهرسازی (پروانه اشتغال) و همینطور دارای شماره امضاء شهرسازی (شهرداری) باشند خواهد بود، لذا افراد می‌توانند بر اساس حرفه و تخصص خود مطابق قوانین بیمه، می‌توانند نسبت به خرید بیمه مسئولیت مهندسین مهندسی ناظر اقدام نمایند.
بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی یا عمرانی خواهد بوده، چنانچه در نتیجه سهل انگاری، خطا، قصور، غفلت و یا اشتباه حرفه‌ای بیمه گذار در محل پروژه یا همان ملک مورد نظارت، طراحی یا محاسبه را بابت خسارات جانی و مالی به مالک یا مالکان، اشخاص ثالث و یا کارگران پروژه ساختمانی وارد آید که بیمه گذار مسئول جبران آن باشد، خواهد بود.

انواع بیمه مسئولیت مهندسین ناظر:

بیمه مسئولیت مهندسی ناظر به ۴ گروه اصلی بر اساس حرفه و تخصص تقسیم می‌گردد.

۱ – بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمانی

۲ – بیمه مسئولیت مهندسین طراح ساختمانی

۳ – بیمه مسئولیت مهندسین محاسب ساختمانی

۴ – بیمه مسئولیت مهندسین مجری ساختمانی

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمانی چیست؟

از آنجائیکه مسئولیت بروز هرگونه حادثه‌ای که در نتیجه‌ی خطا‌، غفلت و سهل انگاری در حین انجام عملیات ساختمانی برای کارگران و دستیاران پروژه حاضر در محل رخ دهد که مسبب یا دلیل بروز آن در حیطه مسئولیت مهندس ناظر باشد، جبران کلیه آن خسارت به عهده ایشان می‌باشد، لیکن بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمان می‌تواند در صورت بروز صدمات جسمی شامل هزینه پزشکی، نقص عضو یا فوت و خسارات مالی را جبران نماید.

بیمه مسئولیت مهندسین طراح ساختمانی چیست؟

شرایط و پوشش‌ها در بیمه مسئولیت مهندسین طراح، بگونه‌ای است که اگر در فرآیند طراحی ساختمان اشتباهی رخ داده باشد و به تبع آن افرادی دچار حادثه و زیان شوند، که مسئول آن مهندس طراح ساختمان باشد، جبران آن خسارات از طریق شرکت بیمه و از سوی بیمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.

بیمه مسئولیت مهندسین محاسب ساختمانی چیست؟

تعهدات، شرایط و پوشش‌ها در بیمه مسئولیت مهندسین محاسب ساختمان، در واقع مسئولیت مهندس محاسب را در خصوص بروز اشتباه، سهل انگاری و غیره را به عهده خواهد گرفت و از طرف وی نسبت به جبران خسارت وارده به زیاندیده اقدام خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مهندسین مجری ساختمانی چیست؟

بیمه مسئولیت مهندس مجری در پروژه‌های ساختمانی را عموما در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی صادر نموده تا بیمه گذار بتواند از پوشش‌های متعددتری برای جبران هزینه‌های حوادث و خسارات داخل پروژه بهره‌مند شود.
در بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای مهندس ناظر، محاسب و طراح محدودیت‌هایی در پوشش‌های بیمه نامه وجود دارد اما در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژ‌های ساختمانی بیمه گذار می‌تواند طیف گسترده‌تری از تعهدات و مسئولیت‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

پوشش‌ها و کلوزهای بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب:

قطعا پوشش‌های بیمه‌ای مهمترین عاملی برای انتخاب بیمه نامه می‌باشد تا در زمان بروز حوادث و خسارات بتوان از خدمات بیشتری استفاده نمود، بیمه گذار می‌تواند با افزایش پوشش‌ها و تعهدات بیمه مسئولیت حرفه‌ای خود طیف بیشتری از هزینه‌های احتمالی در حوادث را تحت پوشش بیمه نامه قرار دهد.
کلوزهای بیمه مسئولیت مهندسین ناظر یا همان پوشش‌ها بیمه نامه به ۲ گروه شامل کلوزها یا پوشش‌های اصلی که جزء اصلی بیمه نامه بوده و پوشش‌های اضافی یا انتخابی که بیمه گذار می‌تواند بنابر صلاحدید انتخاب نماید.

پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت مهندسین:

پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت مهندسین جزء لاینفک بیمه نامه بوده و غیر قابل حذف بوده و ماهیت و اساس بیمه نامه را تشکیل می‌دهد، اگرچه بیمه گذار می‌تواند میزان تعهدات و کلوزها را تعیین نمایید تا در زمان وقوع خسارت سقف هزینه قابل پرداخت توسط شرکت بیمه گر مشخص گردد.

 • پوشش جبران خسارت‌های مالی
  پرداخت و جبران خسارات مالی وارده به ذی نفع‌ها
 • پوشش جبران هزینه‌های پزشکی
  پرداخت هزینه‌های پزشکی بابت خسارات بدنی وارده در محیط تحت پوشش بیمه نامه
 • پوشش جبران دیه فوت
  پرداخت دیه فوت به خانواده متوفی معادل نرخ دیه قانونی (ماه عادی یا ماه حرام) در سال وقوع حادثه در محیط تحت پوشش بیمه نامه
 • پوشش جبران دیه نقص عضو
  پرداخت دیه نقص عضو به خانواده متوفی معادل نرخ دیه قانونی (ماه عادی یا ماه حرام) در سال وقوع حادثه

پوشش‌های اضافی بیمه مسئولیت مهندسین:

بیمه گذار می‌تواند پرداخت خسارات بر اساس تعهدات اصلی بیمه نامه را در شرایط خاص دیگری نیز تحت پوشش قرارداد داده تا در زمان وقوع خسارت نگرانی کمتری داشته باشد، اگرچه بیمه گذار در انتخاب کلوزهای اضافی کاملا مختار بوده و در صورت تمایل می‌تواند آن‌ها را انتخاب و خریداری نماید.

 • پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، خسارت از طریق بیمه گر پرداخت خواهد شد.
 • پوشش خسارت با تائید هیئت مدیره انتظامی وزارت راه و شهر سازی
  • در صورت احراز و تائید هیئت مدیره انتظامی وزارت راه و شهر سازی، خسارت از طریق بیمه گر پرداخت خواهد شد.
 • پوشش شخص مهندس ناظر، محاسب یا طراح بابت هزینه‌های پزشکی، فوت یا نقص عضو
  • در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت جانی (فوت، نقص عضو یا پزشکی) برای شخص بیمه گذار (مهندس)، خسارت وارده با ایشان از طریق بیمه گر پرداخت خواهد شد.
 • پوشش بیمه‌ای بیش از یک نوع عملیات مانند نظارت، طراحی و محاسبه
  • در صورتیکه بیمه گذار بیش از یک حرفه و مسئولیت در بیمه نامه داشته باشد، بابت هر یک به تنهایی بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.

خدمات و پوشش‌های لاینفک بیمه مسئولیت مهندسین:

 • مخارج دادرسی مربوط به خسارت مشمول تعهد بیمه گر که بیمه گذار محکون به پرداخت آن شده باشد.
 • کلیه مخارجی را که بیمه گذار با موافقت کتبی بیمه گر به عهده گرفته باشد.
 • هزینه کمک‌های اولیه و یا جلوگیری از تشدید خسارت

فرانشیز بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح:

فرانشیز در بیمه به معنای سهم بیمه گذار از هر خسارت می‌باشد، بطوریکه اگر زیانی حادث شده و خساراتی به دیگران وارد نماید، بخشی از آن خسارت می‌بایست توسط ایشان تامین و پرداخت گردد.
در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسبت و طراح، میزان فرانشیز تعیین شده معادل ۱۰ درصد از هر خسارت و حداقل ۲۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، بدیهی است در صورت وقوع زیانی که هزینه آن ۲۰۰.۰۰۰ ریال و کمتر باشد، کل آن خسارت می‌بایست توسط شخص بیمه گذار پرداخت گردد و بیمه گر تعهدی به جبران آن ندارد.

استعلام بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح چگونه است؟

قیمت بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر به عوامل متعددی بستگی دارد و بیمه گر پس از بررسی شرایط و اظهارات بیمه گذار نسبت به استعلام و اعلام نرخ بیمه نامه اقدام خواهد نمود.

عوامل تاثیر گزار در قیمت بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسبت و طراح:

شرکت بیمه گر برای تعیین حق بیمه هر شخص نسبت به موارد تاثیر گذار در تعداد یا شدت حوادث نرخ‌های متفاوتی ارائه خواهد کرد.

مجوز و شرایط قانونی مهندس:

یکی از عوامل تاثیر گذار در تعیین حق بیمه توسط شرکت بیمه، شرایط مجوز قبول تعهد و به تبع آن حداکثر حق الزحمه دریافتی توسط مهندس می‌باشد.

۱ – رتبه و پایه مهندسی بر اساس درجه بندی سازمان نظام مهندسی
۲ – حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع بر اساس دستورالعمل سازمان نظام مهندسی
۳ – متراژ سالیانه قابل قبول بر اساس متر مربع بر اساس دستورالعمل سازمان نظام مهندسی

نوع حرفه و تخصص مهندس:

مهندس ناظر، طراح و محاسب هر یک بسته به نوع اقداماتی که در خصوص ساختمان انجام می‌دهند در فرآیند ارزیابی ریسک تاثیر گذار بوده و ریسک متفاوتی را برای بیمه گر ایجاد می‌نمایند.

۱ – بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمانی
۲ – بیمه مسئولیت مهندسین طراح ساختمانی
۳ – بیمه مسئولیت مهندسین محاسب ساختمانی

نوع حرفه و تخصص مهندس:

مهندس ناظر، طراح و محاسب هر یک بسته به نوع اقداماتی که در خصوص ساختمان انجام می‌دهند در فرآیند ارزیابی ریسک تاثیر گذار بوده و ریسک متفاوتی را برای بیمه گر ایجاد می‌نمایند.

۱ – بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمانی
۲ – بیمه مسئولیت مهندسین طراح ساختمانی
۳ – بیمه مسئولیت مهندسین محاسب ساختمانی

در تعهدات یکسان، حق بیمه هر یک از مسئولیت‌ها حرفه‌ای متفاوت است.

شخصیت بیمه گذار (مهندس):

در بسیاری از پروژه‌ها، مهندس ناظر، مهندس طراح یا مهندس محاسب می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، لیکن با توجه به آنکه شرکت‌های مهندسی که به عنوان بیمه گذار در بیمه نامه تعیین می‌شوند می‌بایست به لحاظ ترکیب تیم مهندسی بررسی شده و بر آن اساس حق بیمه و نرخ بیمه مسئولیت حرفه‌ای اعلام گردد.

۱ – رشته تحصیلی هر یک از اعضاء و شرکاء
۲ – نوع تخصص شامل مهندس ناظر، مهندس طراح و مهندس محاسب به ازاء هر یک از اعضاء و شرکاء
۳ – سابقه کار مرتبط هر یک از اعضاء و شرکاء
۴ – رتبه و پایه مهندسی بر اساس درجه بندی سازمان نظام مهندسی بابت هر یک از اعضاء و شرکاء
۵ – متراژ سالیانه قابل قبول سازمان نظام مهندسی بابت هر یک از اعضاء و شرکاء

تعداد و میزان خسارات گذشته بیمه گذار:

در صورتیکه بیمه گذار (حقیقی یا حقیقی) طی ۳ سال گذشته خسارتی ناشی از مسئولیت حرفه‌ای خود در قبال مالکان ساختمان‌ها کارگران ساختمانی و یا اشخاص ثالث را متحمل شده باشد، بسته به تعداد و میزان خسارات وارده می‌تواند در تعیین نرخ بیمه نامه تاثیر گذار باشد.

مدت زمان بیمه نامه:

مدت بیمه نامه، زمانی است که بیمه گر مسئول جبران خسارت از طرف بیمه گذار است، مدت بیمه نامه عموما یکساله در نظر گرفته می‌شود، اما بیمه گذار می‌تواند بسته به تعهد خود بیمه نامه را کمتر از یکسال (کوتاه مدت) یا بیشتر از یکسال (بلند مدت) طراحی نماید، بدیهی است حق بیمه نیز به تبع آن کاهش و افزایش خواهد یافت.

نوع پوشش درخواستی:

بیمه گذار در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین می‌بایست میزان تعدات پوشش‌های اصلی بیمه نامه را تعیین نماید و در انتخاب پوشش‌های اضافی مخیر به انتخاب خواهد بود، بدیهی است میزان تعهدات بیمه‌ای و نوع پوشش‌ها در تعیین حق بیمه تاثیر گذار خواهد بود.

میزان فرانشیز:

میزان فرانشیز عموما در بیمه‌های مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب توسط شرکت بیمه گر ثابت و تعیین شده است، اما بیمه گذار می‌تواند پیشنهاد خود را به بیمه گر اعلام نموده و در صورت قبول آن، نرخ بیمه نامه مسئولیت تعدیل خواهد شد.

چرا بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح را از نیکسابان بخریم؟

قطعا مشاوره پیش از خرید بیمه نامه و یافتن بهترین قیمت یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که برای افراد بسیار مهم بوده و می‌تواند در تصمیم گیری نقش زیادی داشته باشد.
کارشناسان نیکسابان تلاش خواهند کرد تا با ارائه مشاوره صحیح به منظور انتخاب بهترین بیمه نامه با کامل‌ترین پوشش‌ها بیمه گذار را برای خرید بهترین بیمه نامه مسئولیت مهندسین هدایت نمایند، از سوی دیگر با ارائه بهترین قیمت بیمه مسئولیت نقش خود را تکمیل نمایند.

شرایط و تخفیف بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسب و طراح:

تخفیف بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، مهندسین محاسب و مهندسین طراحی بسته به تعداد نفرات متقاضی بیمه نامه متفاوت خواهد بود، بطوریکه شرکت‌های بیمه به گروه‌های مهندسی با تعداد بیشتر، تخفیف بیشتری ارائه می‌نمایند.

۱ – تخفیف گروهی بابت ۱۵ تا ۵۰ بیمه گذار
۲ – تخفیف گروهی بابت ۵۱ تا ۱۰۰ بیمه گذار
۳ – تخفیف گروهی بابت ۱۰۱ بیمه گذار و بیشتر

کدام حوادث تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب نمی‌باشد؟

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین :

خسارت‌های معلول عوامل ذیل علیرغم اینکه بیمه گذار مسئول آن‌ها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

 • خسارت مالی و جانی ناشی از مسئولیتهای صاحبکار و پیمانکار.
 • عمد و عمل متقلبانه بيمه گذار و يا هرکس که به دستور وی مرتکب اين عمل عمد و يا متقلبانه شده باشد.
 • محكوميتهاي جزائي و پرداخت جرائم ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي.
 • مبلغ فرانشيز تا ميزان مندرج در جدول بيمه نامه.
 • خسارت ناشي از برخورد وسائط نقليه موتوري زمينی مگر آنکه توافق خاصی در مورد آن بعمل آمده باشد.
 • هر گونه موافقت بیمه گذار برای پرداخت مبلغی بعنوان مسئولیت خود بدون تأیید بیمه گر مگر اینکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت محقق باشد.
 • محکومیتهای جزایی و پرداخت جرایم ناشی از تخلف از مفاد قرارداد، قوانین و نظامات دولتی.
 • پرداخت مستمري بر اساس تبصره يک ماده ۶۶ تامين اجتماعي.
 • جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، اعتصاب و تعطيلی كار.
 • بلاهاي طبيعي مانند سيل، زمين لرزه، آتشفشان و رانش زمين.
 • خسارت وارد به افراد تحت تکفل بيمه گذار.
 • انفجار هسته اي و تشعشعات راديواکتيويته.

بیمه گذار و بیمه گر می‌توانند در خصوص هر یک از استثنائات و جاری شدن آن در قرارداد با یکدیگر تعامل نموده و بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی تعهد مورد نظر را تحت پوشش قرار دهد.

شرایط پرداخت خسارات بیمه مسئولیت مهندسین ناظر:

پس از دریافت بیمه نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، محاسب و طراح، بیمه‌گر طبق تعهدات خود موظف می‌باشد طی مدت قرار‌داد، کلیه خسارات ناشی از مسئولیت حرفه‌ای ایشان را بر اساس مراحل قانونی پرداخت کند.

مدارک مورد نیاز در زمان خسارات چیست؟

بدون شک بعد از خرید بیمه نامه مسئولیت که می‌بایست به درستی انتخاب شده باشد، آگاهی از شرایط و اقدامات مورد نیاز در زمان بروز خسارت است.
قطعا داشتن آگاهی کافی بیمه گذار و شفافیت اطلاعات توسط بیمه گر می‌تواند موجب تسریع فرآیند تکمیل پرونده و پرداخت خسارت خواهد بود، بدین منظور در سایت نیکسابان اطلاعات کامل به همراه فرم‌های مربوط به خسارات بصورت جداگانه ارائه شده است.

حتما مطالعه کنید...

 • در صورتیکه مدت عملیات ساختمانی بیش از مدت مندرج در بیمه نامه (معمولا یک سال) باشد، بیمه گذار (مهندس) می‌بایست نسبت به تمدید بیمه نامه خود بابت دوره اضافی اقدام نماید.
 • بیمه گذار حقوقی می‌بایست اسامی کلیه مهندسین طراح، ناظر، بازرس گاز و محاسب را در ابتدای قرارداد ارائه نماید، بدیهی است مسئولیت افرادی که نام آن‌ها به بیمه گر اعلام نشده است از شمول تعهدات وی خارج می‌باشد.
 • بیمه گذار می‌بایست در پایان هر شش ماه از تاریخ شروغ قرارداد و حداکثر تا مدت ۳ ماه پس از پایان قرارداد لیست دستور نقشه‌هائی را که برگه‌های نظارت آن‌ها در این مدت به دفاتر نمایندگی سازمان عودت گردیده و منجر به صدور پروانه‌ها ساختمانی نگردیده است را به بیمه گر تحویل نموده و تا حق بیمه‌های دریافتی به نسبت آن مستردد گردد.
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسب و طراح تنها تا ۲ سال مشمول مرور زمان می‌گردد و بیمه گر تعهدی مازاد بر آن نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *