بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

مشاوره تلفنی و حضوری

استعلام و صدور کمتر از ۲ ساعت

ارسال رایگان بیمه نامه به سراسر ایران

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست ؟

از آنجائیکه پزشکان به طور مستقیم با سلامتی و جان انسان‌ها سر و کار دارند، گاهاً بواسطه این ارتباط برخی صدمات جانی نیز حادث می‌گردد، از این رو مسئولیت جبران هزینه‌های وارده که مقصر آن پزشک باشد، به عهده ایشان می‌باشد، بدیهی است با توجه به بالا بودن این هزینه‌ها خرید بیمه مسئولیت پزشکان اقدام هوشمندان و ضروری برای پزشکان می‌باشد.
بیمه مسئولیت پزشکان یکی از مهمترین اقداماتی است که هر پزشک می‌بایست برای امنیت خاطر خود آن را تهیه نماید تا در صورت بروز هر گونه زیان به دیگران بتواند هزینه‌های آن را از محل بیمه نامه خود پرداخت نماید.
بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه مسئولیت پیراپزشکان، متولی جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی شده و یا فوت شده باشند، می‌باشد.

آیا می‌دانید خطاهای پزشکی و دارویی سومین عامل مرگ و میر در آمریکا می‌باشد ؟

چرا بیمه مسئولیت پزشکان یک ضرورت است ؟

با عنایت به قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 در ایران، هر شخص که به جان یا سلامتی افراد دیگر لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از آنجائیکه بروز خطاء یا اقدام اشتباه در هر حرفه‌ای امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، بدون شک حرفه پزشکی نیز در هر سطحی از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است در معرض اشتباهاتی مانند تجویز اشتباه دارو، تشخیص نادرست بیماری یا بروز آسیب در هنگام جراحی یا معالجه قرار گیرد، که با توجه به قانون مسئول جبران کلیه خسارات وارده، بر عهده پزشک معالج می باشد.
بنابراین داشتن بیمه مسئولیت مدنی پزشکان یا همان بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان برای کلیه دانشجوهای پزشکی و رزیدنت‎ها پزشکی امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد.
خسارات وارده به اشخاص می‌تواند منجر به بروز صدمات جسمی منجر به جرح، صدمات روانی و یا صدمات جسمانی منجر به فوت یا تقص عضو گردد.

اصول پزشکی در دنیا بر این باور است که هیچ پزشکی عمداً مرتکب صدمه به بیمار نمی‌شود و بروز اینگونه حوادث دلیل بر عدم وجود مهارت پزشک نخواهد بود.
در عین حال می‌بایست به این نکته توجه داشت که اگرچه زیان وارده عمد محسوب نمی‌گردد، اما بر اساس قانون در صورتیکه عملکرد پزشک منجر به بروز زیان به اشخاص ثالث (بیمار) شده باشد، می‌بایست کل خسارت وارده به ایشان را جبران نماید، از این رو داشتن بیمه مسئولیت پزشکان می‌تواند علاوه جبران خسارات وارده به افراد، اسباب آسودگی خاطر پزشک و امنیت شغلی ایشان را مهیا نماید.

پوشش‌های بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست ؟

قطعا در زمان خرید هر بیمه نامه‌ای، توجه به پوشش‌های آن که ایجاد کننده امنیت بیشتری برای هر شخص می باشد، امری بسیار مهم می‌باشد، بدون شک بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه به پوشش‌های بیمه نامه و گستره خدمات و تعهدات قابل ارائه در بیمه مسئولیت اقدامی ضروری می‌باشد.
بیمه مسئولیت پزشکان وظیفه دارد طبق تعهدات خود که بر اساس انتخاب بیمه گذار یا همان پزشک می‌باشد، خساراتی که از محل اقدامات پزشک به بیمار وارد شده را از طرف وی پرداخت نماید.

پوشش بیمه‌ای صدمات جسمانی منجر به جرح :

گاهاً فرایندهای درمانی و پزشکی منجر به بروز صدمات جسمانی منجر به جرح برای بیمار می‌شود که کلیه هزینه‌های درمانی زیاندیده از این منظر در بیمه مسئولیت پزشکان قابل پرداخت خواهد بود و شرکت بیمه گر می‌بایست تا سقف تعهدات خریداری و تعیین شده در بیمه نامه مسئولیت پزشکان خسارات را پرداخت نماید.

سالانه بیش از 250 هزار نفر بر اثر خطای پزشکی در آمریکا جان خود را از دست میدهند

پوشش بیمه‌ای صدمات جسمانی منجر به نقص عضو کلی یا جزئی :

در صورتیکه طی اقدام یا اقدامات درمانی توسط پزشک، بیمار دچار نقص عضو گردد فارغ از کلی یا جزئی بودن آن، پزشک متعهد به جبران و پرداخت دیه تا سقف نرخ دیه قانونی سال وقوع حادثه و نیز ماه عادی یا حرام بودن آن خواهد بود که بیمه گذار می‌تواند از محل بیمه نامه مسئولیت پزشکان خود تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارات وارده به شخص اقدام نماید.

پوشش بیمه‌ای صدمات جسمانی منجر به فوت :

برخی مواقع از محل این ارتباطات و اقدامات پزشکی و درمانی، شخص بیمار فوت شده و وراث قانونی ایشان مستحق دریافت دیه فوت ایشان می‌شوند که در این مواقع کار برای افراد بسیار سخت‌تر خواهد شد، بدون شک یکی از حساس‌ترین فضاهایی که نیاز به خرید بیمه مسولیت پزشکان از اهمیت بیشتر برخوردار می‌گردد، دقیقا در زمان فوت افراد است، از این‌سو شرکت‌های بیمه بر اساس دیه روز وقوع حادثه و بر اساس نرخ دیه ماه عادی یا حرام مسئول جبران خسارات از طرف بیمه گذار خواهند بود.

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

تعهدات و وظایف بیمه گر در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان کدام است؟

  • بیمه گر حداکثر تا سقف دیه قانونی سال وقوع حادثه و نهایتا به اندازه تعهدات مندرج در بیمه نامه مسئول پرداخت خسارت می‌باشد.
  • بیمه گر صرفا در محدوده جغرافیایی ایران خسارات تعیین شده در بیمه نامه را پرداخت خواهد کرد، مگر آنکه توفق دیگری مابین بیمه گذار و بیمه شده صورت گرفته باشد.
  • بیمه گر متعهد به پرداخت دیه فوت، دیه نقص عضو، جرح و هزینه‌های درمانی وارده به زیاندیده بر اساس رای مراجع مسئول و قانونی خواهد بود، مگر آنکه در شرایط بین بیمه گذار و بیمه گر توافق دیگری مبنی بر احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر صورت پذیرفته باشد.
  • بیمه گر صرفا مسئولیت حرفه‌ای بیمه گذار یا همان پزشک را در طول مدت قرارداد و حداکثر تا 4 سال پس از انقضاء آن، بیمه نموده و نسبت به آن متعهد می‌باشد، مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین حاصل شده باشد.
  • بیمه گر متعهد است حداکثر تا سقف 30 روز از دریافت مدارک تکمیل شده توسط بیمه گذار، در خصوص امکان پرداخت خسارت و یا عدم آن اظهار نظر نماید.
  • بیمه گر موظف است در صورت عدم قبول خسارت و یا عدم استحقاق دریافت خسارت از سوی زیاندیده مراتب و دلایل را کتبا به سمع بیمه گذار یا زیاندیده برساند.
  • بیمه گر متعهد است پس از قبول خسارت، حداکثر طی مدت 15 روز نسبت به پرداخت آن به بیمه گذار یا زیاندیده اقدام نماید.
  • در صورت عدم پرداخت خسارت توسط بیمه گر طی مدت معین شده و در این خصوص دچا تاخیر شود، مراتب می تواند بر اساس ماده 522 آئین دادرسی مدنی پیگیری و اقدام شود.

استثنائات بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چیست ؟

شرکت‌های بیمه به منظور کنترل ریسک خود و همچنین بروز مواردی که از ماهیت بیمه نامه و ریسک آن خارج می‌شود نسبت به تعیین برخی استثنائات در بیمه نامه‌ها و همچنین بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان می‌نمایند.
استثناء در بیمه مسئولیت پرشکان به آن معنی است که در صورت بروز حادثه و خسارتی که صراحتا در بندهای استثنائات درج شده باشد، شرکت بیمه گر هیچ تعهدی به جبران و پرداخت خسارات نخواهد داشت، بنابراین بیمه گذار در زمان خرید بیمه نامه می‌بایست به آن موارد دقت نماید.

۱- انجام معالجه یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع مسئول خارج از تخصص پزشک باشد مگر آنکه بیمار نیاز به فوریت های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.
۲- عدم هوشیاری و آگاهی پزشک بر اثر مصرف دخانیات یا مسکرات که باعث صدمه جسمی یا روانی او شود و درمان لازم را نتواند انجام دهد.
۳- انجام امور پزشکی و درمانی که از طرف مراجع قانونی غیر ضروری و خلاف قوانین و مقررات باشد.
۴- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه، رادیواکتیو و انرژی هسته‌ای باشد بیمه خسارت را پرداخت نخواهد کرد مگر جنبه درمانی داشته و به تائید مراجع قانونی رسیده باشد.
۵- خسارت ناشی از عدم النفع بیمار بطوریکه شخص بر اثر معالجه و اقدام پزشکی، شغل خود را از دست دهد و متحمل زیان شود.
۶- درصورتیکه خسارات و صدمات وارده به شخص زیان دیده توسط پزشک از روی عمد صورت گرفته باشد، جبران خسارات تحت پوشش بیمه نامه نخواهد بود.
۷- جرایم و جزای نقدی که پزشک متعهد به پرداخت آن‌ها گردد.

طبقه‌بندی تخصص در بیمه مسئولیت پزشکان :

از آنجاییکه میزان احتمال وقوع ریسک و خسارات وارده به اشخاص در تخصص‌های مختلف پزشکی متفاوت است، لیکن شرکت‌های بیمه‌ای تخصص‌های مختلف پزشکی را به ۶ گروه اصلی تقسیم نموده‌اند.

گروه ۱ : جراحان عمومی، جراحان متخصص زنان و زایمان، ارتوپدی

گروه ۲ : جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، اورولوژی، ترمیمی و پلاستیک

گروه ۳ : جراحان متخصص فک و صورت، پوست، متخصص اطفال، فوق تخصص کودکان، متخصص گوش و حلق و بینی، جراح دندانپزشک، جراح دندان و لثه

گروه ۴ : پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی جراحی انجام نمی‌دهند، دندانپزشکان، پزشک عمومی، داروساز و متخصص آندوسکوپی

گروه ۵ : رادیولوژیست

گروه ۶ : بیهوشی

طبقه‌بندی تخصص در بیمه مسئولیت پیراپزشکان :

از آنجاییکه میزان احتمال وقوع ریسک و خسارات وارده به اشخاص در تخصص‌های مختلف پیراپزشکی متفاوت است، لیکن شرکت‌های بیمه‌ای تخصص‌های مختلف پزشکی را به ۵ گروه اصلی تقسیم نموده‌اند.

گروه ۱ : ماماهايی كه دارای مطب مستقل هستند.

گروه ۲ : ماماهای شاغل در بيمارستان، دندانپزشكان تجربی و بهداشت كاران دهان و دندان

گروه ۳ : کارشناسان ارشد بيهوشی و تکنسين‌های بيهوشی، کارشناسان فيزيو تراپی، سرپرستاران، پرستاران و بهياران شاغل در کليه بخش‌های CCU و ICU و دياليز، اورژانس، سوپروايزر بالينی، مترون، پرتو درمانی

گروه ۴ : پرستاران و بهياران ساير بخش‌ها، تکنسين‌های اتاق عمل، سرپرستاران، پرستاران و بهياران اتاق عمل، سوپروايزر آموزشی

گروه ۵ : تکنسين‌های راديولوژی، پرتو کاری، سی تي اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسين‌های آزمايشگاه، داروخانه و تکنسين‌های، نوارنگاری و CSR و کمک بهياران و اپتومتری

عوامل موثر در تعیین حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان:

برای محاسبه و تعیین حق بیمه مسئولیت پزشکان عواملی تاثیر گذار است که شرکت بیمه گر بر اساس نرخ و شرایط خود را اعلام می‌نماید.

نوع تخصص پزشکی :
قطعاً نوع تخصص پزشک با توجه به نوع فعالیت درمانی وی برای بیمار، متفاوت است، بدین منظور شرکت‌های بیمه گر پزشکان را به متناسب با فوق به 4 گروه اصلی تقسیم کرده تا بتوانند نرخ‌های متفاونی را بسته به گروه تخصصی به پزشکان ارائه نمایند.

سابقه فعالیت پزشک :
از آنجاییکه تجربه یک عامل بسیار تاثیر گذار در میزان اشتباه و وقوع حادثه برای هر حرفه‌ای همچون پزشکی می‌باشد، بیمه‌گر نیز بر اساس میزان و سابقه فعالیت پزشک نسبت به کاهش یا افزایش نرخ حق بیمه خود اقدام می‌نماید.

اقدامات پزشکی داخل مطب :
به ازاء انجام هر اقدام پزشکی در مطب مانند تزریق، جراحی‌های کوچک و غیره میزان ریسک بیمه نامه مسئولیت افزایش خواهد یافت، بدیهی است انجام این امور و یا عدم آن در میزان نرخ موثر خواهد بود.

سابقه خسارت در سال‌های گذشته :
شرکت‌های بیمه مانند تمام فعالان اقتصادی مشتریان خود را طبقه‌بندی می‌نمایند، بیمه گرها نیز بیمه گذاران خود را بر اساس سابقه خسارت گروه‌بندی نموده و آن را در تعیین نرخ متاثر می‌نمایند.

نوع و میزان تعهدات بیمه نامه :
قطعاً هر چقدر میزان تعهدات در بیمه نامه کاهش یا افزایش یابد، بدلیل آنکه شرکت بیمه گر مسئول پرداخت می‌باشد، این افزایش یا کاهش را در نرخ خود اعمال می‌نماید.

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان را از کجا بخریم ؟

ارائه بیمه مسئولیت مدنی پزشکان در قبال بیماران را از کلیه شرکت‌های بیمه گر و نمایندگانی که بصورت جنرال فعالیت می‌کنند می‌تواند خریداری نمود.
اما در زمان خرید بیمه نامه مسئولیت پزشکان مانند سایر بیمه نامه‌هایی چون بیمه شخص ثالث خودرو، بیمه بدنه خودرو، بیمه آتش سوزی و سرقت منزل، بیمه مسافرتی و غیره، می‌بایست بیشتر از توجه به خرید بیمه نامه، به نمایندگی بیمه فروشنده بیمه مسئولیت نیز توجه ویژه نمود زیرا مهمترین بخش خدمات پس از فروش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، مشاوره برای خرید بهرین بیمه مسئولیت با تعهدات مناسب و مشاوره حقوقی در زمان خسارت و حادثه است، بنابراین با بررسی دقیق خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی، می‌توان کامل‌ترین پوشش‌ها را تهیه و در زمان بروز خسارت بابت دریافت خسارت نیز حداقل نگرانی را داشت.

چرا باید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را از نیکسابان بخریم ؟

سایت تخصص بیمه مسئولیت نیکسابان، در نظر دارد تا با بهره‌گیری از تجربه‌ای بیش از یک دهه و در حدود ۱۲ ساله خود، خدمات بیمه‌ای خود را با سریع‌ترین و بهترین نرخ بیمه مسئولیت پزشکان، همراه با مشاوره حقوقی بیمه نامه در زمان خرید و وقوع خسارت بیمه نامه ارائه نماید.

فرم‌های مورد نیاز برای خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *